Polityka prywatności – statystycznie.com

Kim jesteśmy

Jesteśmy Grupą Wydawniczą FOKSAL, ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa. Można się z nami skontaktować pod adresem: biuro@gwfoksal.pl. Adres naszej strony internetowej to: https://statystycznie.com.

Jakie  dane  zbieramy  i  dlaczego  je  zbieramy

Przy korzystaniu z serwisu zbieramy takie dane jak: Imię, adres mailowy oraz pliki cookies.

Jeżeli wypełnisz formularz zapisu na Newsletter, Twój adres mailowy oraz imię będą przetwarzane przez nas w celu wysyłki maili.  Podstawą prawną tego działania będzie zgoda podmiotu przetwarzanego. Newsletter jest obsługiwany przez Freshmail- otrzymają oni Twoje imię i adres mailowy, by pomóc nam w wysyłaniu wiadomości.

Jeżeli wypełnisz formularz kontaktowy lub inaczej się z nami skontaktujesz, przetwarzane będą jedynie dane podane przez Ciebie – domyślnie adres mailowy i imię.

Jak odwiedzasz stronę i nie podasz nam swoich danych osobowych, jedyne co będzie zbierane podczas wizyty to dane statystyczne takie jak odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego czasu na każdej z nich, data i godzina odwiedzin, system operacyjny i przeglądarka internetowa, lokalizacja, a także Twój sposób poruszania się po stronie. Podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie struktury strony i usług.

Jeżeli nie zmieniasz ustawień przeglądarki i masz ustawioną domyślną obsługę plików cookies na stronie, dane mogą być przetwarzane w celu marketingu. Są to dane dotyczące aktywności – historia wyszukiwania, kliknięcia stronie itp. Nie profilujemy danych, a podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu strony i usług.

Pliki cookies

Jak już wcześniej można było przeczytać, używamy plików „cookies”. Jeżeli nie zmienisz ustawień przeglądarki wyrazisz zgodę na ich używanie. Są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nas, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (np. Facebooka, Google’a). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.

Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Ciebie. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych, ani żadnych informacji poufnych z Twojego komputera.

Zastrzegamy sobie możliwość korzystania w celu marketingu z narzędzia Google Tag Manager. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Google, na przykład kodów Google Ads.

Zakres oraz cel gromadzenia danych oraz droga kontaktu i realizacji praw czy dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców (akapit “Z kim dzielimy się danymi”)

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.

W przypadku stosowania Google Chrome, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

W przypadku stosowania Mozilla Firefox, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

W przypadku stosowania Safari, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

W przypadku stosowania Microsoft Edge, instrukcja znajduje się tutaj – https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies

W przypadku stosowania Internet Explorer, Administrator sugeruje zmianę narzędzia na któreś z powyższych, a ponadto instrukcja znajduje się tutaj – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Jeżeli wyłączysz całkowicie obsługę cookies, może to spowodować brak pełnej funkcjonalności serwisu, ale oczywiście masz do tego prawo.

Z kim dzielimy się danymi

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom na terytorium Unii Europejskiej:

Natomiast poza terytorium Unii Europejskiej:

  • Google – analytics do analizy statystyk stron, ads do wyświetlania linków sponsorowanych
  • Facebook – pixel wspierający mierzenie skuteczności i optymalizację reklam

Oba podmioty są zarejestrowane na terenie Stanów Zjednoczonych, więc przystąpiły do programu Privacy Shield. Możesz o nim poczytać więcej tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl)

Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Za pomocą tego linka https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics .

Facebook (adres siedziby głównej: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/about/privacyshield.

Jak długo przechowujemy twoje dane?

W przypadku wysyłki newslettera będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu ich usunięcia (na Twoją prośbę) lub zaprzestania świadczenia usługi newslettera przez nas.

W pozostałych celach wymienionych w tej polityce przez okres 2 lat lub do momentu wycofania zgody.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Wchodząc na tę stronę, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz kilka praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych:

  1. Do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych, może to jednak spowodować, że dalsze korzystanie z niej stanie się niemożliwe. Oczywiście cofnięcie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu jej cofnięcia było niezgodne z prawem.
  2. Do sprzeciwu wobec wykorzystanych danych, jeżeli przetwarzaliśmy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, możesz wnieść sprzeciw co do takiego rodzaju przetwarzania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a my nie będziemy mieli innej podstawy do przetwarzania tych danych, usuniemy je.
  3. Prawo do usunięcia danych, czyli prawo do bycia zapomnianym. Usuniemy dane w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnego z prawem lub gdy przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Możemy jednak zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.
  4. Prawo dostępu do danych – Masz możliwość uzyskania kopii danych i dostępu do tych danych oraz uzyskania informacji sposobu ich przetwarzania.
  5. Prawo do sprostowania danych – Jeżeli dowiesz się, że dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, masz prawo zmienić dane, które Ciebie dotyczą.
  6. Prawo do przenoszenia danych – Jeżeli będziesz sobie tego życzył, prześlemy zestaw danych osobowych przetwarzanych przez nas w formie pliku .pdf lub też innej, ustalonej formie.
  7. Prawo do wniesienia skargi- Jeżeli uznasz, że postępujemy wbrew przepisom o Ochronie Danych Osobowych masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ul. Stawki 2 00-193 w Warszawie.

Prawa te nie dotyczą żadnych danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Wszystkie zgłoszenia powinny być przesłane na adres janina@janinadaily.com. Zrobimy co w naszej mocy, by zapewnić ich realizację w ciągu 30 dni po ich otrzymaniu. Jeżeli będzie to niemożliwe z uwagi na poziom skomplikowania tych żądań lub ich liczbę, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca po uprzednim poinformowaniu Ciebie o tym fakcie.

Jak chronimy Twoje dane?

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych.  Nie udostępniamy przekazanych nam danych żadnym podmiotom poza wymienionymi w polityce prywatności. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.