Czego się nauczysz z książki “Statystycznie rzecz biorąc?”

“Statystycznie rzecz biorąc. Czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla”. Przekonaj się, czy wychodząc z psem Tomaszem na spacer statystycznie macie po trzy nogi? Czy język angielski powoduje zawały serca, a masło przedłuża życie? Czy jeśli wsadzisz głowę do lodówki, a nogi do piekarnika, to będzie Ci w sam raz?

Sprawdź szczegółowy spis zagadnień poruszanych w książce, przeczytaj kolejny fragment lub po prostu KUP JĄ!!! i przekonaj się, że statystyka jest wspaniała! Masz do wyboru, papier, e-booka lub audiobooka.

Oto wszystkie zagadnienia poruszane w książce i terminy, które w niej wyjaśniam:

 • Etapy pracy naukowej
 • Dowód anegdotyczny
 • Zmienna zmienna zakłócająca, mediatory
 • Replikacja
 • Populacja/próba badawcza
 • Losowe metody doboru próby – wady, zalety, kiedy stosujemy
 • Celowe metody doboru próby – wady, zalety, kiedy stosujemy
 • Homofilia w sieciach społecznych
 • Studium przypadku
 • Ilościowe metody badawcze – eksperymenty, kwestionariusz ankiety, dane zastane
 • Jakościowe metody badawcze – etnografia, wywiady, obserwacja uczestnicząca
 • Miary tendencji centralnej – dominanta, mediana, średnia
 • Skale pomiarowe – nominalna (i dychotomiczna), przedziałowa, ilorazowa
 • Zasady wnioskowania statystycznego
 • 6 zasad poprawnej wizualizacji danych
 • 3 najczęstsze sposoby, w jakie media oszukują za pomocą wykresu
 • Wykres śmieciowy (Edwart Tufte)
 • Operacjonalizacja
 • Problemy z interpretowanie rankingów (na przykładzie rankingu szkół wyższych)
 • Efekt halo
 • Efekt społecznych oczekiwań
 • Efekt ankietera
 • Rodzaje badań ankietowych: CAWI, CATI, PAPI, CAPI
 • Survey mode effect
 • Inne błędy poznawcze, które mogą zakłócić badanie ankietowe: question order effect, recall bias (w psychologii poznawczej i w epidemiologii), response fatigue, question wording bias, haptic metaphor effect, unconsious bias
 • Eksperymenty terenowe rynku pracy
 • Korelacja pozytywna i negatywna: współczynnik korelacji liniowej r Pearsona i sposoby jego interpretacji
 • 5 podstawowych przypadków, które może oznaczać korelacja (A do B, B do A, A do B do A, C do B i A, A i B niezależne)
 • Podstawy ustalania związków przyczynowo-skutkowych w nauce (regresja liniowa)
 • Hipotezy statystyczne – kierunkowa i niekierunkowa
 • Błędy I (false positive) i II rodzaju (false negative)
 • Mechanizm teorii spiskowych (5 czynników)
 • Łatwość poznawcza
 • Błąd naturalistyczny
 • Błąd potwierdzenia
 • Efekt autorytetu
 • Heurystyka dostępności i reprezentatywności
 • Zasady transmisji społecznej – model STEPPS

Przekonana/y? KUP JĄ!!!